Vervolgpagina-bermuurderweerd

Donateur worden

Wilt u ons financieel steunen? Dan kunt u een eenmalige gift overmaken of donateur worden. Als u donateur wilt worden, wijzen wij u graag de mogelijkheid van een periodieke schenking. Hiermee legt u uw giften voor vijf jaar vast. Zo’n periodieke schenking is (anders dan een gewone gift) volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U geeft dus meer dan het u kost. Het Stadshospice Utrecht heeft de ANBI-status. Dat betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over de schenkingen die wij ontvangen en dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de belasting.

Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk advies? Neem gerust contact op.

Donaties en giften kunt u overmaken op:
NL47INGB 0004 5087 04
t.n.v. Stichting Hospice Utrecht
RSIN-nummer 809411271

Word vrijwilliger

Wilt u vrijwilliger worden bij ons dan horen wij graag van u: Stadshospice Utrecht zoekt mensen met een groot hart.
> Lees verder