Vervolgpagina-bermuurderweerd

Donateur worden

Wilt u ons financieel steunen? Dan kunt u een eenmalige gift overmaken of donateur worden. Als u donateur wilt worden, wijzen wij u graag de mogelijkheid van een periodieke schenking. Hiermee legt u uw giften voor vijf jaar vast. Zo’n periodieke schenking is (anders dan een gewone gift) volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U geeft dus meer dan het u kost. Het Stadshospice Utrecht heeft de ANBI-status. Dat betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over de schenkingen die wij ontvangen en dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de belasting.

Wij zijn blij met de hulp die De Kroon facilitaire diensten ons heeft aangeboden namens hun opdrachtgever Ingram Micro om ten tijde van de coronacrisis de vrijwilligers te helpen een optimale uitvoering van de schoonmaak te blijven realiseren. Heel hartelijk dank!

logo richard hoogland fonds Ook het Richard Hoogland Fonds sponsort het Stadshospice.

In 2019 is het hospice opgefrist en her-ingericht. Dit is mede mogelijk gemaakt door onder andere de onderstaande sponsoren:

Roparun

Ars Donandi / Yske-Walther fonds

Kansfonds

Oranjefonds

Stichting Voorzorg Utrecht

RCOAK


Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk advies? Neem gerust contact op.

Donaties en giften kunt u overmaken op:
NL47INGB 0004 5087 04
t.n.v. Stichting Hospice Utrecht
RSIN-nummer 809411271

Word vrijwilliger

Wilt u vrijwilliger worden bij ons dan horen wij graag van u: Stadshospice Utrecht zoekt mensen met een groot hart.
> Lees verder