Vervolgpagina-brug

Wie we zijn

Stadhospice Utrecht zorgt ervoor dat mensen hun laatste levensfase zoveel mogelijk kunnen doorbrengen op een manier die bij hen past. Dat doen we met 80 vrijwilligers die worden begeleid door 3 parttime coördinatoren, die worden aangestuurd door 1 directeur, die verantwoording aflegt aan 5 bestuursleden.

De medische zorg wordt verleend door 6 (vaste) wijkverpleegkundigen van Careyn en de (eigen) huisartsen van onze gasten. Indien nodig schakelen we daarnaast specialistische zorg in. We zouden ons werk niet kunnen doen zonder onze donateurs.

Onze vrijwilligers
In ons huis zijn 24 uur per dag vrijwilligers aanwezig. Zij zorgen ervoor dat onze gasten zich zoveel mogelijk thuis voelen. Onze gasten en de mensen die wij thuis ondersteunen, bepalen zelf hoe zij met het naderende einde omgaan. Sommigen hebben geen behoefte aan praten, anderen juist wel. Alles is goed. Onze vrijwilligers gaan vragen over de dood niet uit de weg en ze zijn niet bang voor stiltes. Op praktisch en emotioneel gebied krijgen ze veel scholing en intervisie. Daarnaast worden ze persoonlijk begeleid door een coördinator. Overweegt u om vrijwilliger te worden? Hier leest u meer informatie.

Christien van der Mijden - zorgcoördinator

Onze coördinatoren
Christien van der Mijden is verantwoordelijk voor de zorg in het hospice en doet de intakes. Ze onderhoudt ook het contact met de professionele zorgverleners in en rond het hospice.

Elisabeth Augustijn is verantwoordelijk voor het secretariaat en alle facilitaire zaken in en rond het hospice.

Netty Kemp is verantwoordelijk voor de begeleiding, scholing en aansturing van onze vrijwilligers en voor het rooster.

Onze directeur
Lorissa Jonker is onze directeur. Ze geeft leiding aan de coördinatoren en vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is ze budgethouder en verzorgt ze de externe contacten.

Onze bestuursleden
Onze bestuursleden bepalen het beleid en stellen de begroting vast. De verantwoordelijkheid voor de realisering van het beleid ligt bij de directeur. In ons bestuur zijn diverse deskundigheden verenigd, zoals een huisarts, een jurist, een financieel deskundige, een beleidsmedewerker palliatieve zorg en een welzijnsmedewerker.

Dhr. A. Tiel Groenestege  (voorzitter)
Drs. E.M.J. Verschure (penningmeester)
Dr. M.J. van Vliet (bestuurslid)
Mr. K. Dankers (bestuurslid)
Dr. H.L. Hoeksema (bestuurslid)

Medische zorg
In ons huis werken zes (vaste) wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Careyn. Gasten houden gewoon hun eigen huisarts. Als dit niet kan, neemt de arts van het hospice de medische zorg over. Indien nodig schakelen we specialistische zorgverleners in.

Donateurs
Wij krijgen subsidie van de gemeente Utrecht en van het ministerie van VWS. Dat is niet genoeg om ons werk te kunnen blijven doen. Stadhospice Utrecht dankt zijn bestaan aan donateurs. Draagt u ons ook een warm hart toe? Zo kunt u donateur worden.

Toelichting jaarverslagen Stadshospice Utrecht
Van oorsprong bestaat het Stadshospice uit 2 stichtingen: Stichting Thuis Sterven Utrecht opgericht in 1987 en Stichting Hospice Utrecht opgericht in 2002.

Per januari 2019 communiceren beide stichtingen onder 1 naam: Stadshospice Utrecht. (Thuis en in ons huis) Formeel blijven de stichtingen gescheiden. In de jaarverslagen ziet u dit terug.

2019

Stichting Thuis Sterven Utrecht Jaarrekening 2019 (concept)

Stichting Hospice Utrecht Jaarrekening 2019

2018

Stichting Thuis Sterven Utrecht Jaarrekening 2018

Stichting Hospice Utrecht Jaarrekening 2018

2017

Stichting Thuis Sterven Utrecht Jaarrekening 2017

Stichting Hospice Utrecht Jaarrekening 2017

Afspraak maken voor een kennismaking

Wij laten u graag ons huis zien. Bel of mail ons voor een afspraak.

Rondleidingen zijn op dit moment helaas niet mogelijk, omdat wij zo min mogelijk mensen in het Stadshospice ontvangen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Word vrijwilliger

Wilt u vrijwilliger worden bij ons dan horen wij graag van u: Stadshospice Utrecht zoekt mensen met een groot hart.
> Lees verder

“Mensen in het hospice kunnen zo goed luisteren.”