Vervolgpagina-brug

Wie we zijn

Stadhospice Utrecht zorgt ervoor dat mensen hun laatste levensfase zoveel mogelijk kunnen doorbrengen op een manier die bij hen past. Dat doen we met 80 vrijwilligers die worden begeleid door 3 parttime coördinatoren. De coördinatoren worden aangestuurd door de directeur. Zij legt verantwoording af aan het bestuur.

De medische zorg in het hospice wordt verleend door 9 (vaste) wijkverpleegkundigen van Careyn en de (eigen) huisartsen van onze gasten. Indien nodig schakelen we daarnaast specialistische zorg in. We zouden ons werk niet kunnen doen zonder onze donateurs.

Onze vrijwilligers
De vrijwilligers voor thuis zijn, afhankelijk van de wens en de mogelijkheden, enkele uren tot een hele nacht thuis aanwezig. In het hospice zijn de vrijwilligers er 24 uur per dag.
Onze gasten en de mensen die wij thuis ondersteunen, bepalen zelf hoe zij met het naderende einde omgaan. Sommigen hebben geen behoefte aan praten, anderen juist wel. Alles is goed. Onze vrijwilligers gaan vragen over de dood niet uit de weg en ze zijn niet bang voor stiltes. Op praktisch en emotioneel gebied krijgen ze veel scholing en intervisie. Daarnaast worden ze persoonlijk begeleid door een coördinator. Overweegt u om vrijwilliger te worden? Hier leest u meer informatie.

Onze coördinatoren

 

Annelie Veltman is verantwoordelijk voor de zorg in het hospice en coördineert de inzetten thuis. Ze onderhoudt het contact met de professionele zorgverleners in en rond het hospice.

Elisabeth Augustijn is verantwoordelijk voor het secretariaat en alle facilitaire zaken in en rond het hospice.

Netty Kemp is verantwoordelijk voor de begeleiding, scholing en aansturing van onze vrijwilligers en voor het rooster.

Onze directeur

Joke Perk is directeur van het Stadshospice. Zij geeft leiding aan de coördinatoren en vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is ze budgethouder en verzorgt zij de externe contacten.

Onze bestuursleden
Onze bestuursleden bepalen het beleid en stellen de begroting vast. De verantwoordelijkheid voor de realisering van het beleid ligt bij de directeur. In ons bestuur zijn diverse deskundigheden verenigd, zoals een huisarts, een jurist, een financieel deskundige, een beleidsmedewerker palliatieve zorg en een welzijnsmedewerker.

Dhr. A. Tiel Groenestege  (voorzitter)
Drs. E.M.J. Verschure (penningmeester)
Dr. H.L. Hoeksema (bestuurslid)
Dhr. X. Schrage (bestuurslid)
Dhr. M. van Slobbe (bestuurslid)

Medische zorg
In ons huis werken zeven (vaste) wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Careyn. Gasten houden gewoon hun eigen huisarts. Als dit niet kan, neemt de arts van het hospice de medische zorg over. Indien nodig schakelen we specialistische zorgverleners in.

Donateurs
Wij krijgen subsidie van de gemeente Utrecht en van het ministerie van VWS. Dat is niet genoeg om ons werk te kunnen blijven doen. Stadhospice Utrecht dankt zijn bestaan aan donateurs. Draagt u ons ook een warm hart toe? Via de Stichting Vrienden van Stadshospice Utrecht vindt u meer over de manieren waarop u ons kunt steunen.

Toelichting jaarverslagen Stadshospice Utrecht
Van oorsprong bestaat het Stadshospice uit 2 stichtingen: Stichting Thuis Sterven Utrecht opgericht in 1987 en Stichting Hospice Utrecht opgericht in 2002.

Per januari 2019 communiceren beide stichtingen onder 1 naam: Stadshospice Utrecht (Thuis en In ons huis) Formeel blijven de stichtingen gescheiden. In de jaarverslagen ziet u dit terug.

2022

Jaarrekening Stichting Thuis Sterven Utrecht 2022

Activiteitenverslag Stadshospice Utrecht – Thuis 2022

Jaarrekening Stichting Hospice Utrecht 2022

Activiteitenverslag Stadshospice Utrecht – In ons huis 2022

2023

Stadshospice Utrecht jaarverslag – 2023

ANBI status

Stichting Hospice Utrecht
RSIN-nummer 809411271

Stichting Thuis Sterven Utrecht
RSIN-nummer 00708900

Afspraak maken voor een kennismaking

Wij bespreken graag wat we voor u kunnen betekenen.
Bel of mail ons voor een afspraak.

Word vrijwilliger

Wilt u vrijwilliger worden bij ons, dan horen wij graag van u: Stadshospice Utrecht zoekt mensen met een groot hart.
> Lees verder

“Mensen in het hospice kunnen zo goed luisteren.”