Vrienden van

De Stichting Vrienden van het Stadshospice Utrecht maken het mogelijk om net dat beetje meer te bieden aan de gasten van het Stadshospice. 

De gasten bevinden zich in de eindfase van hun leven en de Vrienden voegen daar graag nog iets toe in die fase. De vrijwilligers en verpleegkundigen bieden hen liefde, zorg en aandacht. En uw bijdrage helpt ons daarbij. Want daarmee kunnen we onder andere gasten helpen die hun eigen bijdrage niet kunnen betalen. Om een extra familiebed aan te schaffen, een tweede zorg-badkamer te bouwen of om gewoon wat vaker een bloemetje naast het bed te kunnen zetten.

Kortom, uw bijdrage helpt om iets waardevols toe te voegen aan de eindfase van het leven van onze gasten. 

Word ook Vriend van. Doneer hier.

————————————————————————————————————————————-

Naam:  Stichting Vrienden van Stadshospice Utrecht
RSIN: 863942805
Adres: Kanaalstraat 200A, 3531 CR Utrecht
Email: vrienden@stadshospiceutrecht.nl
Bankrekening: NL98 RABO 0306.7797.06
KVK: 86361449
Stichting Vrienden van Stadshospice Utrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Via deze link is het beleidsplan te downloaden. Hierin is o.a. de volgende informatie opgenomen: de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid (bestuurders worden niet betaald), de doelstelling van de Stichting en de aanpak fondswerving. 

Hier vindt u de de Balans en Staat van Baten en Lasten 2023 evenals de publicatieplicht ANBI boekjaar 2023.
 

Kerken garanderen drie jaar de ‘eigen bijdrage’ van onze gasten


Het verblijf van bewoners in het Stadshospice wordt mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers, met subsidie van de overheid en een bescheiden eigen bijdrage van de bewoners zelf. Het komt voor dat een tijdelijke bewoner van het hospice niet aanvullend verzekerd is voor deze kosten en de eigen bijdrage ook niet zelf kan betalen. Voor het Stadshospice Utrecht is dat nooit een rede om iemand niet op te nemen. Ieder mens heeft immers recht op goede zorg in een liefdevolle omgeving.

In dat geval stellen we helaas vast dat die eigen bijdrage niet geïnd kan worden. maar die ‘inkomstenderving’ moet natuurlijk wel ergens van betaald worden. en dus zochten we in de afgelopen jaren geld bij fondsen en particulieren om deze kosten te dekken.

Toch is deze situatie voor de lange duur niet wenselijk. Daarom hebben de Vrienden van het stadshospice en een aantal kerken de handen ineen geslagen. Deze kerken (Rooms-katholiek, Oud-katholiek, Protestants, Doopsgezind, Luthers en Remonstrants) hebben zich voor de jaren 2023, 2024 en 2025 garant gesteld voor deze niet inbare eigen bijdrage, tot een maximum bedrag van € 10.000 per jaar. Intussen gaat de vriendenstichting op zoek naar een structurele oplossing voor deze kosten. Daarbij is te denken aan ziektekostenverzekeraars, subsidieverleners of duurzame financiering door derden.