Stadshospice Utrecht werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacy is erg belangrijk, zowel voor onze gasten, de mensen die we thuis ondersteunen, hun families en vrienden, maar ook voor onze vrijwilligers. Zorgvuldig omgaan met elkaar doe je ook door zorgvuldig om te gaan met informatie. In onderstaande documenten leest u hoe wij dat doen: