Vervolgpagina-grachten

Stadshospice Utrecht zoekt bestuurders

voor de nieuw op te richten vriendenstichting

Naast de eigen bijdrage van gasten van het Stadshospice en de mensen die thuis ondersteuning ontvangen, en de subsidies die het Stadshospice ontvangt, lukt het niet om de begroting volledig rond te krijgen. Extra inkomsten zijn gewenst voor het overnemen van de eigen bijdrage van mensen die hiervoor de middelen niet hebben, en om andere inkomsten die teruglopen op te kunnen vangen.

Doel vriendenstichting:

 • Materiele ondersteuning van Stadshospice Utrecht, en de aanvulling van mogelijke exploratietekorten door het werven van sponsors en donateurs (vrienden)
 • Overnemen van (een deel van) de eigen bijdrage van gasten die deze niet kunnen dragen
 • Bijdragen aan een optimaal zorg- en werkklimaat in Stadshospice Utrecht
 • Vergroten van de zichtbaarheid van het Stadshospice door activiteiten te organiseren
 • Verankeren van het Stadshospice in de stad Utrecht door het aangaan van samenwerkingen en relaties

Samenstelling bestuur:

 • Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen
 • Bestuurders hebben een functie of kennis/kwaliteiten die ten goede komen aan de uitvoer van het werk van Stadshospice Utrecht
 • De directeur van Stadshospice Utrecht is adviserend onderdeel van het bestuur
 • 1 bestuurder zal worden aangesteld vanuit het bestuur van Stadshospice Utrecht
 • Er zijn 3 functies te vervullen: voorzitter, secretaris en penningmeester.
 • Bestuurders worden aangesteld voor de periode van 4 jaar. Deze is eenmalig te verlengen met 4 jaar.
 • Er is een rooster van aftreden, waarbij er jaarlijks 1 (1/3e) vacature ontstaat
 • De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten

Gewenste competenties/ ervaring/ netwerk:

 • Bestuurlijke ervaring is een pré
 • Netwerk in de stad in Utrecht, bv winkeliersvereniging, service-club, gemeente/politiek Utrecht, etc
 • Zorgvuldig, teamplayer
 • Ondernemend, creatief, hands on
 • Beschikbaarheid van 16u per maand (wisselend in te zetten)

Er wordt een concept jaarplan voor de vriendenstichting gemaakt, zodat de nieuwe bestuurders een actieve start kunnen maken.

Statuten zijn vastgelegd en op te vragen.

Reageren kan door voor 15 november 2021 uw CV en motivatie te mailen naar  info@stadshsopiceutrecht.nl ovv vriendenstichting. Gesprekken zullen plaatsvinden in week 47, 2021. Aanvullende informatie kunt u opvragen bij Lorissa Jonker, directeur, via 06-20170742.

Interesse?

Reageren kan door voor 15 november 2021 uw CV en motivatie te mailen naar info@stadshsopiceutrecht.nl ovv vriendenstichting.

“Jullie vrijwilligers verdienen een ster in de hemel.”