Vervolgpagina-grachten

Hoe we werken

Of mensen nu thuis, in ons huis of in een verpleeghuis sterven, ons doel is in alle gevallen hetzelfde: zorgen dat hun laatste levensfase zo vertrouwd en veilig mogelijk verloopt. Hoe doen we dat?

Dankzij intensieve training en begeleiding zijn onze vrijwilligers in staat om adequaat te reageren in alle voorkomende situaties. Ze bieden zorg en praktische hulp, maar zijn er ook om mee te praten over emoties, geloof en spiritualiteit – of om mee samen te zijn zonder iets te zeggen.

Zorgvuldig handelen is het uitgangspunt. In huis zijn overdag minimaal twee vrijwilligers aanwezig. Zij vormen de schakel tussen gasten en zorgverleners. Aan Stadshospice Utrecht zijn zes (vaste) verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Careyn verbonden. De medische zorg blijft gewoon in handen van de eigen huisarts. Als dit niet mogelijk is, neemt de arts van het hospice de medische zorg over. Indien nodig schakelen we gespecialiseerde zorgverleners in, zoals fysiotherapeuten en oncologische verpleegkundigen. Vanzelfsprekend staat zorgvuldig handelen ook centraal bij de vrijwilligers die bij mensen thuis of in een zorginstelling werken. Als zij vragen of twijfels hebben, nemen ze hierover altijd contact op met de mantelzorger of met de formele zorgverleners.

We vinden het belangrijk dat onze gasten zich 24 uur per dag veilig voelen in ons huis. Daarom zijn er ook ’s nachts twee vrijwilligers of een vrijwilliger en een verzorgende van Careyn aanwezig. Zij zijn wakker en beschikbaar.

Wekelijks vindt in huis palliatief overleg plaats. Met de huisartsen, (oncologie)verpleegkundigen, vrijwilligers, coördinatoren en andere betrokken zorgverleners bespreken we dan de gasten die in het hospice verblijven. De familie is welkom om aan te sluiten. Op indicatie vindt vaker overleg plaats, als het nodig is dagelijks.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Stadshospice Utrecht werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacy is erg belangrijk, zowel voor onze gasten, de mensen die we thuis ondersteunen, hun families en vrienden, maar ook voor onze vrijwilligers. Zorgvuldig omgaan met elkaar doe je ook door zorgvuldig om te gaan met informatie. In onderstaande documenten leest u hoe wij dat doen:

Privacyreglement Personeel/Organisatie (pdf)
Privacyreglement Cliënt/Gast (pdf)

Binnen de organisatie is de directeur Lorissa Jonker de contactpersoon; zij is beslissingsbevoegd ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van gasten, naasten en andere externen. Zij is bereikbaar op het algemene telefoonnummer 030-2916040.

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om onze gasten en hun familie en naasten te verzorgen op een manier die aansluit bij hun wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In onderstaand document leest u onze klachtenregeling:

Klachtenregeling (pdf)

 

Afspraak maken voor een kennismaking

Wij laten u graag ons huis zien. Bel of mail ons voor een afspraak.

Word vrijwilliger

Wilt u vrijwilliger worden bij ons dan horen wij graag van u: Stadshospice Utrecht zoekt mensen met een groot hart.
> Lees verder

“Jullie vrijwilligers verdienen een ster in de hemel.”